ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงแรงงาน รอบ 1 ปี

19 สิงหาคม 2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงแรงงาน รอบ 1 ปี ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ เพื่อมอบนโยบายและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ  ชมกลิ่น) นำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงแรงงาน รอบ 1 ปี (สิงหาคม 2563 – สิงหาคม 2564) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย